Ing. Miroslav Joch

To nejlepší pro vás i Budějovice

Články

„Problém vidí [ministerstvo vnitra] jednak v nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými sjezdy, jednak v tom, že potřebné parametry nesplňuje výjezd z tunelu Pohůrka. V jeho případě by souhlasilo s udělením výjimky, ale jen za předpokladu, že ubude sjezdů, nebudovaly by se tedy sjezdy Hlinsko a Hodějovice, ale jen sjezdy Úsilné, Pohůrka a Roudné."

Potvrdil to generální ředitel ŘSD Jan Kroupa: „Dálnice D3 patří jednoznačně mezi naše prioritní stavby a Ředitelství silnic a dálnic věnuje její dostavbě intenzivní pozornost. Nyní tedy můžeme zahájit prodloužení tohoto dálničního spojení do Rakouska o více než osm kilometrů.“

Žádný neúspěšný účastník řízení se proti výsledkům neodvolal, a tak se v nejbližších dnech podepíší smlouvy a následně předají staveniště.

Nedávné prodloužení nájemní smlouvy pro otáčivé hlediště a rozhodnutí vypsat architektonickou soutěž na nové rozebíratelné hlediště se může jevit jako šťastné vyústění vleklé kauzy. Není to ale úplně pravda. Současná euforie je do značné míry způsobená chybnou interpretací zprávy, kterou vypracovaly po srpnové návštěvě dvě komisařky ICOMOS, poradní organizace UNESCO. Ač je tón zprávy nanejvýš diplomatický, z textu vyplývá, že točna v parku stát nesmí, jestliže má Český Krumlov zůstat na Seznamu světového dědictví.

Město České Budějovice letos oslaví 750 let od svého založení. Možná. Zastupitelstvo se totiž k přípravám staví dost laxně. Přitom po funkčním období primátora Thomy, který veškeré přípravy vzal na sebe, ačkoliv na ně neměl čas, je co dohánět. Přesto se od listopadu pouze jedná a zjišťuje. Selský rozum mi říká, že to se mělo stihnout před koncem loňského roku a město mělo do jubilea vstupovat s jasnou vizí.

Valná hromada Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a R4 v Benešově se úvodem věnovala celkové problematice dálnice D3 v evropském a národním kontextu včetně jejího vlivu na intenzitu dopravy v ČR. Hned poté přišel na přetřes mnohem palčivější problém – váznoucí realizace středočeské části dálnice. Tu brzdí zatím neaktualizované zásady územního rozvoje Středočeského kraje.

Copyright © Ing. Miroslav Joch, 2012 - 2014

Česká strana sociálně demokratická České Budějovice
Facebooková stránka Ing. Miroslava Jocha