Ing. Miroslav Joch

To nejlepší pro vás i Budějovice

Nejvíce dostavbu D3 brzdí sami regionální politici

Nejvíce dostavbu D3 brzdí sami regionální politici Nejvíce dostavbu D3 brzdí sami regionální politici

„Problém vidí [ministerstvo vnitra] jednak v nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými sjezdy, jednak v tom, že potřebné parametry nesplňuje výjezd z tunelu Pohůrka. V jeho případě by souhlasilo s udělením výjimky, ale jen za předpokladu, že ubude sjezdů, nebudovaly by se tedy sjezdy Hlinsko a Hodějovice, ale jen sjezdy Úsilné, Pohůrka a Roudné."

Toto a řadu dalších vyjádření z úst pana náměstka Bouzka ohledně komplikací s dostavbou dálnice D3 v úseku Úsilné – Staré Hodějovice jsem si v pátek 20. 2. 2015 s velkým zájmem přečetl v monitoringu tisku. Pan náměstek se zmínil i o svém záměru právně celou věc prošetřit, protože „existuje pravomocné územní rozhodnutí, a když se připravuje dokumentace pro stavební řízení, tak se najednou říká, že to, co už bylo odsouhlaseno, by nemělo platit."

V dalším článku si zoufá pan náměstek Konečný, že vypuštění sjezdů znamená nové územní řízení a možná i nové posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

Neopodstatněné rozčarování

Celé rozčarování přitom pramení z neznalosti pánů radních. Územní rozhodnutí se sjezdy bylo vydáno před několika lety, kdy platily jiné normy. Ty se od té doby změnily a stavební povolení by se mělo řídit normami novými. Nevím tedy, jaké pochybení či které viníky této patové situace chtějí hledat.

Neříkám, že současná podoba dálničního obchvatu Českých Budějovic, s přihlédnutím k obydlenosti území, odklání dopravu optimálně. Nicméně v době jejího projektování tomu tak bylo. Od té doby se město výrazně rozvinulo – a obydlené území se přiblížilo k dálnici. Nejedná se tedy o diletantství projektantů, ale přirozený rozvoj města. Varuji proto všechny aktivní politiky, aby se vůbec nepokoušeli se současným řešením dálnice jakkoliv experimentovat.

Proč potřebujeme všech 5 sjezdů?

Pojďme se podrobněji podívat na jednotlivé sjezdy. V projektu jich není navrženo pět náhodou. Přesto ani jeden není bezproblémový.

 • Sjezd Úsilné – Tento sjezd nikdo nezpochybňuje – kromě majitelů nedávno postaveného Logistického centra. Těžko říct, proč se nyní diví, že jim dálnice přetne příjezdovou cestu a tím znemožní napojení areálu, když je trasa dálnice známá už dlouho.
 • Sjezd Hlinsko – Řada politiků je připravena na tento sjezd rezignovat. Osobně jsem ale přesvědčen, že má svou logiku, hlavně po nahlédnutí do skeletu plánovaných dopravních staveb na území města. Vypuštění tohoto sjezdu považuji za rozumný krok pouze v případě, kdy by to bylo podmínkou pro dostavbu jiných strategický staveb, jako je Severní spojka nebo Jižní tangenta. 
  Aby nedošlo k ohrožení územního rozhodnutí dálnice, stejně se bude muset vybudovat mimoúrovňové křížení. Jsem zvědav, jak se všichni ti blokující politici vypořádají s tím, že obce v okolí Hlinska budou úplně odříznuty od silničního napojení do Českých Budějovic. Na druhou stranu chápu, že nevole některých politiků tento sjezd bránit pramení i z velkého tlaku, který na ně vyvíjejí někteří vlivní obyvatelé žijící v této lokalitě.
 • Sjezd Pohůrka – Další těžko zpochybnitelný sjezd, ačkoliv je to právě ten s nešťastným křížením a napojením těsně za vyústěním tunelu. Podle mých informací je ale celý problém už několik měsíců vyřešen. 
  I v případě tohoto sjezdu se zvedá vlna odporu, a to od některých Srubeckých, kteří si nedávno postavili hned vedle nové domy. Pro zajímavost, mezi největší křiklouny patří bratr jednoho nejmenovaného senátora.
  Neméně důležitým faktem je, že tento sjezd má být napojen na zanádražní komunikaci, jejíž výstavba po vybudování všech etap vyjde Jihočeský kraj na více jak miliardu korun.
 • Sjezd Hodějovice – Tento sjezd si Hodějovičtí schválili hodně na zapřenou a současná jednání o jeho vypuštění kvůli blízkosti sjezdu Pohůrka se vedou „o nich bez nich". Je to ale jediný sjezd, jehož zrušení považuji za smysluplné, protože Jihočeský kraj naplánoval mimo všechny plány další sjezd, a to mimoúrovňové křížení Roudné.
  Ale zpět k Hodějovicím. ŘSD se logicky drží plánů dle platného územního rozhodnutí, ale nikdo nejedná. Podle vyjádření starosty Starých Hodějovic, s ním bylo jednáno naposled před rokem a půl, přesto všichni dokola opakují, že se hodějovický sjezd má vypustit. Je smutné, že ačkoliv existuje řešení i vůle, všichni jen mluví a mluví.
  Další věc, co Hodějovické irituje, je tlak vykuků ze Srubce, kteří se kvůli svým nově postaveným domům snaží při přípravách tzv. severního řešení obchvatu Srubce prosadit jižní variantu, která Srubec obchází přes Hodějovice. Vůbec se Hodějovickým nedivím, že jsou naštvaní. A opět platí zmiňované „o nich bez nich".
 • Sjezd Roudné – Ten byl vymyšlen dodatečně a pro zakomponování do dálnice D3 bude muset projít schvalovacím procesem. Jeho výstavba je ale pro dopravu v regionu klíčová, protože napojí dálnici na tzv. Jižní tangentu, která bude jednak propojovat dálnici s E55 (současná výpadovka na Krumlov), jednak se stane novým tahem na Trhové Sviny.

A ještě pár slov k tunelu. Komu vadí? Obyvatelům Pohůrky jistě ne. Buďme rádi, že se prosadil. Pokud si známí politiků nebo jejich podporovatelé prosadí vypuštění sjezdu Hlinsko, tak lidem na Pohůrce ten tunel přejme. Jsem přesvědčen, že ve 21. století by tato technická řešení měla být standard, ne něco výjimečného. Stačí se podívat do Rakouska. Zkuste napočítat všechny tunely na rychlostní silnici z Freistadtu napojující se na lineckou dálnici.

„Co by se kdyby se" místo smysluplných činů.

Z výše popsaného je patrné, že situace zase tak složitá není a má svá relativně rychlá řešení. Proto prosím všechny zúčastněné, aby skončili s mediálními hrami a polemizováním „co by se kdyby se", aby přestali podléhat nátlaku svých známých, přátel nebo podporovatelů a začali se řídit zdravým selským rozumem a nevymýšleli nová řešení, která nezmění nic než datum ukončení výstavby.

Pokud mají pocit, že se někomu zhorší životní standard, tak by spíše měli přemýšlet, jak jej zkvalitnit a jak zmírnit dopad na tyto lokality. Protože ta dálnice tudy povede.

A nakonec otázka pro pana náměstka Bouzka: Zajímalo by mne, kdy jako náměstek odpovědný za majetek měl za ty 4 měsíce ve funkci schůzku se zástupci ŘSD, aby si vyžádal záborové elaboráty, které specifikují nutné výkupy potřebné pro výstavbu části dálnice Úsilné – Hodějovice, aby mohl ve spolupráci s ŘSD začít jednat s vlastníky pozemků o výkupu.

Bylo by to totiž mnohem více ku prospěchu věci, než právní prošetřování a hledání domnělých chyb či neexistujících viníků. Jenom tak se totiž věci pohnou dopředu.

Ing. Miroslav Joch

Narodil se 11.4.1977 v Českých Budějovicích, absolvoval ČVUT Praha. Je úspěšným podnikatelem a zároveň působí na pozici 1. náměstka primátora Českých Budějovice a radního Jihočeského kraje. Je ženatý, má dvě děti. Členem ČSSD od 2002

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © Ing. Miroslav Joch, 2012 - 2014

Česká strana sociálně demokratická České Budějovice
Facebooková stránka Ing. Miroslava Jocha