Ing. Miroslav Joch

To nejlepší pro vás i Budějovice

Situace kolem Otáčka není tak růžová, jak by se mohlo zdát

Situace kolem Otáčka není tak růžová, jak by se mohlo zdát Situace kolem Otáčka není tak růžová, jak by se mohlo zdát

Nedávné prodloužení nájemní smlouvy pro otáčivé hlediště a rozhodnutí vypsat architektonickou soutěž na nové rozebíratelné hlediště se může jevit jako šťastné vyústění vleklé kauzy. Není to ale úplně pravda. Současná euforie je do značné míry způsobená chybnou interpretací zprávy, kterou vypracovaly po srpnové návštěvě dvě komisařky ICOMOS, poradní organizace UNESCO. Ač je tón zprávy nanejvýš diplomatický, z textu vyplývá, že točna v parku stát nesmí, jestliže má Český Krumlov zůstat na Seznamu světového dědictví.

V lednu roku 2011 vstoupila v platnost směrnice „HIA“ (Heritage Impact Assessments), která upravuje posuzování dopadu úpravy na památku. Jako výchozí stav památky směrnice stanovuje její podobu k datu zapsání na Seznam. V případě otáčivého hlediště je to rok 1992, kdy probíhala jeho přestavba a na místě byla pouze vyhloubenina. To znamená, že zámecká zahrada byla zapsána bez otáčivého hlediště. Vypisovat architektonickou soutěž v podobě, v jaké je nyní navržena (tj. točna na stávajícím místě, nebo přemístěná v rámci zahrady), je tedy pouhé mrhání penězi daňových poplatníků.

Zdánlivé řešení v podobě smíření se s vyškrtnutím ze seznamu dědictví UNESCO by bylo Pyrrhovým vítězstvím. A jsou hned dva důvody proč. Za prvé, průzkum z roku 2009 ukázal, že kvůli označení „památka UNESCO“ Krumlov navštíví 74% zahraničních a 54% českých turistů, kteří zde ročně utratí zhruba 1,54 miliardy korun.

Za druhé, projekt počítá s financováním z unijních fondů. Česká republika je ale vázána Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy z roku 1985, ve které se členské státy EU zavazují předcházet znetvoření památek. Opakované zprávy ICOMOS a UNESCO o negativním vlivu točny na stav zahrady by stačily jak pro zamítnutí prostředků z fondů EU, tak v případě získání evropských peněz k vyburcování Evropské komise, která by trvala na jejich vrácení – a to i za předpokladu vyškrtnutí Krumlova ze Seznamu.

Jediným pádným argumentem se zdá být udržení Jihočeského divadla, pro které jsou finance z inscenací v Krumlově klíčovou položkou v rozpočtu. Ale i tato námitka má své mouchy.  Nestavím se ani na jednu stranu sporu, protože nemám erudici, abych posoudil, jestli točna do zahrady patří, nebo ne. Rád bych jen věcně poukázal na možná úskalí a zabránil manipulování s veřejným míněním.

Ing. Miroslav Joch

Narodil se 11.4.1977 v Českých Budějovicích, absolvoval ČVUT Praha. Je úspěšným podnikatelem a zároveň působí na pozici 1. náměstka primátora Českých Budějovice a radního Jihočeského kraje. Je ženatý, má dvě děti. Členem ČSSD od 2002

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © Ing. Miroslav Joch, 2012 - 2014

Česká strana sociálně demokratická České Budějovice
Facebooková stránka Ing. Miroslava Jocha