Ing. Miroslav Joch

To nejlepší pro vás i Budějovice

Jelikož jsem se v Českých Budějovicích narodil, žiji zde a vychovávám své děti, záleží mi na tom, co se v našem městě děje. Myslím si, že bychom se měli aktivně zajímat o věci ve svém okolí.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © Ing. Miroslav Joch, 2012 - 2014

Česká strana sociálně demokratická České Budějovice
Facebooková stránka Ing. Miroslava Jocha
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Nejvíce dostavbu D3 brzdí sami regionální politici

Nejvíce dostavbu D3 brzdí sami regionální politici

„Problém vidí [ministerstvo vnitra] jednak v nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými sjezdy, jednak v tom, že potřebné parametry nesplňuje výjezd z tunelu Pohůrka. V jeho případě by souhlasilo s udělením výjimky, ale jen za předpokladu, že ubude sjezdů, nebudovaly by se...

Celý článek
Jihočeši, dobré zprávy! Dálnice D3 je pro ŘSD prioritou, stavět se začne na jaře

Jihočeši, dobré zprávy! Dálnice D3 je pro ŘSD prioritou, stavět …

Potvrdil to generální ředitel ŘSD Jan Kroupa: „Dálnice D3 patří jednoznačně mezi naše prioritní stavby a Ředitelství silnic a dálnic věnuje její dostavbě intenzivní pozornost. Nyní tedy můžeme zahájit prodloužení tohoto dálničního spojení do Rakouska o více než osm kilometrů.“ Žádný...

Celý článek
Situace kolem Otáčka není tak růžová, jak by se mohlo zdát

Situace kolem Otáčka není tak růžová, jak by se mohlo zdát

Nedávné prodloužení nájemní smlouvy pro otáčivé hlediště a rozhodnutí vypsat architektonickou soutěž na nové rozebíratelné hlediště se může jevit jako šťastné vyústění vleklé kauzy. Není to ale úplně pravda. Současná euforie je do značné míry způsobená chybnou interpretací zprávy, kterou...

Celý článek
750 let města zatím oslavuje pouze stolní kalendář

750 let města zatím oslavuje pouze stolní kalendář

Město České Budějovice letos oslaví 750 let od svého založení. Možná. Zastupitelstvo se totiž k přípravám staví dost laxně. Přitom po funkčním období primátora Thomy, který veškeré přípravy vzal na sebe, ačkoliv na ně neměl čas, je co dohánět. Přesto...

Celý článek
Optimistické vyhlídky z Benešova: tři nové úseky dálnice D3 do roku 2018

Optimistické vyhlídky z Benešova: tři nové úseky dálnice D3 do r…

Valná hromada Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a R4 v Benešově se úvodem věnovala celkové problematice dálnice D3 v evropském a národním kontextu včetně jejího vlivu na intenzitu dopravy v ČR. Hned poté přišel na přetřes mnohem palčivější problém –...

Celý článek
Odborník za 100 tisíc měsíčně navíc z vašich kapes

Odborník za 100 tisíc měsíčně navíc z vašich kapes

Komunální volby v Českých Budějovicích jsou platné, jak v těchto dnech rozhodl soud. Na 21. listopadu, přesně na pravé poledne, je tedy svoláno zastupitelstvo, na které doporučuji všem se přijít podívat. Zcela určitě prožijete nezapomenutelný zážitek volby primátora a jeho...

Celý článek
Má nám být voda ukradená?

Má nám být voda ukradená?

Ukradená voda, téma příspěvku Petra Havlíčka, se bohužel týká i našeho města. Za tři roky vyprší smlouva stávajícímu provozovateli vodního hospodářství a bude velmi zajímavé, jak s touto výzvou současné vedení města naloží. Myslíte si, že tuto příležitost využije k...

Celý článek
Na místě chátrajících kasárenských budov vznikne parkoviště i nové bydlení

Na místě chátrajících kasárenských budov vznikne parkoviště i no…

V Budějovicích postupně mizí bývalé kasárenské areály, které hyzdí naše město. Demolici pěti objektů a dvou ocelových přístřešků čeká během několika dní areál bývalých kasáren Julia Fučíka. Předpokládanou projektovou cenu ve výši 5,5 miliónu korun se podařilo soutěží snížit na...

Celý článek
Nekonečný příběh zdržování výstavby propojky sídlišť pokračuje dalšími odvoláními

Nekonečný příběh zdržování výstavby propojky sídlišť pokračuje d…

Omezení provozu na Husově třídě kvůli vybudování ZTV, uzavření provozu na ulici O. Nedbala kvůli její rekonstrukci... To vše jsou stavební akce, které ukázaly, že chybějící alternativní objízdné trasy vedou k dopravním kolapsům a neúměrnému zatěžování komunikací, a to i...

Celý článek

Aktuální články

 

Novela upravující nakládání s rozpočtovými prostředky, požaduje po městech a obcích, aby si povinně zřídily účty u České národní banky, na které budou směřovat jejich příjmy z daní. S tímto krokem nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR a jeho představitelé se chtějí obrátit na poslance, aby novelu nepodpořili.

„Tento krok považuji za nehoráznost, ministerstvo financí už neví, jak by si zajistilo volné prostředky na látání rozpočtových děr. Tím však zásadním způsobem omezuje ústavní právo obcí na samosprávu,“ konstatuje náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD).

Novela však neznamená jen zásah do samostatné působnosti obcí, ale může citelně zasáhnout i jejich příjmy. „Město České Budějovice si například přijde při hodně konzervativním přístupu nakládání s volnými finančními prostředky na částku okolo 3,5 miliónů korun, která samozřejmě není zanedbatelná zvláště v situaci, kdy nám ze státního rozpočtu přichází stále méně prostředků. Ty meziročně poklesly řádově o pět procent. A to nemluvím o tom, že role komerční banky centrální bance nenáleží a situace, kdy bude poskytovat komerční služby, může v konečném důsledku zdražit úvěrování nejen městům a obcím, ale i dalším subjektům, neboť ze soukromého bankovního sektoru odčerpá podle Svazu měst a obcí ČR až 97 miliard korun,“ upozorňuje náměstek Joch.

Do regionu konečně přitekly evropské peníze v rámci  dlouho prošetřovaného ROP Jihozápad. Jedná se o celkovou částku 4,3 mld. korun. Další zdržení by vážně ohrozilo čerpání. „Samozřejmě, že za České Budějovice vyřešení tohoto vleklého problému vnímáme pozitivně. Slibujeme si od toho, že nám začnou natékat zpět finanční prostředky na již „dávno“ realizované dotačních akcí,“ uvítal změnu postoje ministerstva financí první náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD). 

Podle něj má obnovení toku evropských peněz pro České Budějovice dva významy. „Jednak budeme moci dále z části tyto finanční prostředky zapojovat na předfinancování naplánovaných dalších dotačních akcí, které musíme realizovat, abychom splnili veškeré indikátory a jednak budeme snižovat dluhovou zátěž, kterou máme kvůli úvěru, který slouží právě pro předfinancovávání dotačních akcí,“ vypočítává Miroslav Joch.

Město však nemá důvod k přehnané radosti. „Je také nutné zdůraznit fakt, že finanční prostředky se nevrací v plné výši tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvách uzavřených po schválení žádostí o dotace. Nicméně  dotační prostředky a jejich výše jsou dány a město udělá vše proto, aby byly efektivně vyčerpány do posledního eura,“ slibuje Miroslav Joch.

Práce na zlepšení dopravní situace v Českých Budějovicích nepolevily ani v době letních dovolených. „Snažíme se bez ohledu na dovolené udělat co nejvíce pro to, aby se připravované projekty staveb dopravní infrastruktury dočkaly realizace co nejdříve a pomohly tak ulehčit přetížené budějovické dopravě,“ ujišťuje první náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD).

Prioritní je dobudování městských okruhů

Jednou s prioritních staveb je tzv. Severní spojka, která propojí tahy na Písek, Tábor s Okružní a odvede tak tranzitní dopravu z vnitřního městského okruhu tvořeného Strakonickou. „Dokončujeme jednání s majiteli firem, kteří sousedí se Severní spojkou a kteří by měli problémy s dostupností svých provozoven, jedná se především o možnost otočení vlastníků přilehlých areálů směr Globus. Jejich připomínky přetavíme do podoby konkrétních projektových změn. S výsledným materiálem se vydají zástupci města na jednání na ministerstva dopravy. Pokusíme se projednat s představiteli ministerstva takový postup, který by umožnil tuto pro město klíčovou silniční investici realizovat co nejdříve,“ přibližuje postup Miroslav Joch.

Pokračuje i projekt tzv. Zanádražky. „Etapa 2.2 okolo bývalé plynárny má již své územní rozhodnutí a etapě 1.1 od viaduktu na Pekárenské až k propojení okruhů zbývá majetkově vypořádat 16 garáží,“ upřesňuje Miroslav Joch.

Město řeší i plynulost dopravy v centru

Zásadním příspěvkem ke zvýšení průjezdnosti samotného srdce Českých Budějovic je pak rekonstrukce přetížené křižovatky ulic Mánesovy a Lidické. „Křižovatku ulic Mánesova a Lidická považujeme dlouhodobě za závažný problém, nejde jen o to, že je neuralgickým – a značně přetíženým – bodem dopravního systému města, ale problémy přináší i chodcům, kteří mají problémy ji přejít na zelenou,“ vysvětluje Miroslav Joch, proč právě na tuto křižovatku míří pozornost vedení města. „Doslova za pět minut dvanáct se podařilo zastavit žalobu restituentů na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, potažmo na stát o vydání pozemků, které přímo přiléhají ke křižovatce a sousedí s panelovým domem Experiment. Díky tomu bychom měli část pozemků získat do vlastnictví města a následně je převedeme na Jihočeský kraj. Ten by pak příští rok mohl začít se stavebními úpravami křižovatky, které povedou k navýšení její dopravní kapacity. Stavba by měla citelně ulehčit průjezdnost především občanům ve směru z Rožnova,“ představuje projekt Miroslav Joch. 

„Za tento úspěch patří poděkování  především dvěma úřednicím kraje a magistrátu, které svým osobním nasazením jdoucím nad rámec jejich běžných pracovních povinností přispěly k uzavření dohody s restituenty a následně se státem,“ dodává Miroslav Joch. 

Řešení se dočká i problematický „krček“

Lepšího dopravního spojení by se měli dočkat i Suchovrbenští. „Město začíná projektovou přípravu na vybudování důstojnějšího propojení Suchého Vrbného, Hlinska, Vráta, respektive Rudolfova. Tolik kritizovanou místní komunikaci, která nese příhodné jméno: Krček, by měla nahradit silnice, která bude lépe odpovídat kapacitě zhruba ve výši třech tisíc vozidel denně. Stávající situace je neudržitelná, spojnice neodpovídá a provoz na ní je vysloveně nebezpečný nejen pro motoristy, ale i chodce, navíc ústí v hustě obydlené zóně. Na druhou stranu se bez tohoto spojení neobejdeme, místní doprava by totiž byla svedena na již přetížené tahy. Nová komunikace je naplánována od ulice Hraniční do ulice Hlinská a nebude již ústit přímo na náves v obci Hlinsko,“ představuje projekt Miroslav Joch a dodává: „Zároveň ve spolupráci s představiteli obce Rudolfov začneme jednat s vlastníky pozemků a nemovitostí o majetkovém vypořádání.“

Zcela nový herní plácek pro dovádění dětí nechá vybudovat město České Budějovice v lesoparku Stromovka. Dodavatel herních prvků je už vybrán.